gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN


LCĐ Kinh tế

Vô lý khi nợ thuế bị phạt nặng, chậm hoàn thuế thì... vô tư

  • PDF.
alt

Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuân thủ quy định về thuế vì quá nhiều văn bản và quy định. “Cán bộ thuế cũng không nắm được hết văn bản. DN nào muốn tuân thủ thuế là phải “xà quần” trong đám văn bản suốt, thời gian đâu mà kinh doanh”.