gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN


Back Tin tức Tin hoạt động Hoạt động đoàn trường DIỄN ĐÀN TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

DIỄN ĐÀN TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

DIỄN ĐÀN

TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN  VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức diễn đàn tìm hiểu cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022 cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên.

 Thông qua diễn đàn, các cán bộ đoàn viên tiêu biểu đã được đã nhiệt tình trao đổi, đưa ra quan điểm của mình về giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, đây cũng là lực lượng nòng cốt để lan tỏa các tinh thần sáng ấy cho các bạn đoàn viên khác trong toàn trường.

Một số hình ảnh của buổi diễn đàn:

12

13

14


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: