gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN


Back Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ Phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp “ năm 2020 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp “ năm 2020 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 

Mục đích, ý nghĩa

          Cuộc thi “Sinh viên với ý tương khởi nghiệp” năm 2020 nhằm khuyến kích và nâng cao tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên; tìm kiếm chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay, triển vọng.

1/ Đối tượng tham dự

Tất cả sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, bao gồm cá nhân và tập thể, nhóm sinh viên (tối đa 5 người).

2/ Thời gian thực hiện

+ Thời gian đăng kí và thực hiện cấp Khoa: Từ tháng 4/2020 đến hết tháng 9/2020.

+ Thời gian tổ chức vòng thi cấp Trường: Trong tháng 10/2020

3/ Quyền lợi

+ Nhà trường trao các giải thưởng và giấy khen cho các dự án kết quả tốt.

+ Lựa chọn dự án tốt để đại diện Nhà trường tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV.STARTUP-2020) trong sự kiện Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ 3 – năm 2020 (SV_STARTUP-2020) tổ chức tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11-12/2020.

4/ Tiêu chuẩn đánh giá 

+ Sự cần thiết của sản phẩm, tính mới sáng tạo, tính khả thi và kế hoạch sản xuất-kinh doanh.

5. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi

- Thể lệ cuộc thi và các biểu mẫu (áp dụng cả ở cấp Khoa/Tổ chức và Trường, xem  tại địa chỉ (https://drive.google.com/open?id=1SOK-VdgxprzaDgG-AH01ysdRvFkCifC-)