gototopgototop

Banner-web-old3

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN


HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN.

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN.

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN. Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 14 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức Hội nghị học tập các bài học lý luận chính trị cho các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn trường. Thông qua hội nghị các cán bộ đoàn viên tiêu biểu đã được...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI RƯỢU BIA, THUỐC LÁ, CHẤT KÍCH THÍCH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI RƯỢU BIA, THUỐC LÁ, CHẤT KÍCH THÍCH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI RƯỢU BIA, THUỐC LÁ, CHẤT KÍCH THÍCH CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 08 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức hội nghị tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Thông qua hội nghị, các cán bộ đoàn viên tiêu biểu...

TUỔI TRẺ VIỆT NAM NHỚ LỜI DI CHÚC THEO CHÂN BÁC KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ( 1969 - 2019)

TUỔI TRẺ VIỆT NAM NHỚ LỜI DI CHÚC THEO CHÂN BÁC KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ( 1969 - 2019)

Thực hiện công văn số 593-CV/TĐTN-TG ngày 06/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “V/v đẩy mạnh hoạt động tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Hưng Yên nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY đã tổ chức chương trình Tọa đàm TUỔI TRẺ VIỆT NAM NHỚ LỜI DI CHÚC THEO CHÂN BÁC KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ( 1969 - 2019) cho đoàn...

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI Ngày 16 tháng 9, tại Phòng A5.502, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cho đội ngũ...

DIỄN ĐÀN TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

DIỄN ĐÀN  TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN  VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

DIỄN ĐÀN TÌM HIỂU CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2018 – 2022 CHO CÁN BỘ ĐOÀN  VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức diễn đàn tìm hiểu cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt...

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 08 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức Lễ ra mắt đội thanh niên xung kích tuyên truyền phòng chống ma túy cho đoàn viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng...

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ KHU VỰC KÝ TÚC XÁ

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ KHU VỰC KÝ TÚC XÁ

LỄ RA MẮT ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ KHU VỰC KÝ TÚC XÁ Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, ngày 05 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức Lễ ra mắt đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự khu vực ký túc xá trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Trong buổi lễ ra...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TG ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên”, thực hiện công văn của Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn Hưng Yên về việc “thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TG ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tổ chức, triển khai nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên”, thực hiện công văn của Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn Hưng Yên về việc “thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSPKTHY tổ chức...

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019,  được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, sáng ngày 11/6/2019 tại Hội trường 302 - A7 – Cơ sở 1, Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với Phòng Quản lý khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn trường...